تاریخ نظریه : 1395/05/11
شماره نظریه: 1091/95/7

استعلام:

احتراماً به استحضار می¬رساند با توجه به اینکه در موارد قابل توجهی زوجین که به دفاتر ازدواج وطلاق مراجعه می¬کنند در سال¬های گذشته به علت سهل انگاری یا عدم دسترسی به دفاتر ازدواج و طلاق و عدم آشنایی به مسائل قانونی در نزد علمای منطقه خود به صورت عقد شرعی و عادی دائم یا موقت تشکیل زندگی داده و دارای فرزند نیز گردیده¬اند و بعضاً ازدواج ثبت رسمی نشده و اکنون پس ازگذشت زمان طولانی به دفترجهت ثبت مراجعه می¬کنند ودرخواست ثبت سند ازدواج با تعیین مهریه وشرایط ضمن عقد نکاح را می¬نمایند حال سؤال مطروحه این است آیا سردفتر می¬تواند بدون اخذ حکم دادگاه واخذ آزمایشات نسبت ثبت ازدواج این اشخاص اقدام نماید خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به تکالیف مقرر درمواد20و21و49 قانون حمایت خانواده مصوب1391و نیز ماده32 قانون ثبت احوال نظریه مشورتی آن مرجع محترم را اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- نظر به این که به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 نسخ و در ماده 20 قانون اخیرالتصویب بر الزامی بودن ثبت واقعه نکاح تأکید شده است، دفاتر ازدواج مکلف به ثبت وقایع نکاحی که مدتی از وقوع آن گذشته نیز می-باشند و برای ثبت این گونه ازدواج¬ها، نیازی به صدور حکم از مراجع قضایی نیست. ثانیاً- با توجه به تصریح ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر داشته:« … دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری-های موضوع این ماده و یا واکسینه¬شدن طرفین نسبت به بیماری¬های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند» و با التفات به تکلیفی که در بند (ب) ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393، برای دفاتر رسمی ازدواج تعیین شده است، انجام آزمایشات قانونی و مطالبه و بایگانی گواهی¬های مربوط در موارد استعلام شده نیز برای ثبت ازدواج زوجین ضروری است.

مطلب مرتبط :  فقدان مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده