تاریخ نظریه : 1397/04/10
شماره نظریه: 7/97/964

استعلام:

در محضر دادگاه زوجین تقاضای گزارش اصلاحی می نمایند و توافق مثلا از قرار ذیل است الف:زوجه حق داشتن تلفن همراه ندارد ب: زوج مکلف است هر هفته زوجه را به منزل پدرش ببرد ج: اطرافیان حق دخالت در زندگی زوجین ندارند آیا دادرس می‌تواند موارد مذکور را در گزارش اصلاحی ذکر کند و یا اینکه به لحاظ عواقب اجتماعی اینگونه آرا فقط وارد مسائل کلی مانند نفقه و حسن معاشرت و سایر حقوق مالی شود پاسخ مستنداً و مستدلاً مورد استدعاست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش‌نامه و موارد توافقی طرفین است. علی‌الاصول کلیه توافقات فی ما بین طرفین مادام که مخالف قوانین امری و اخلاق حسنه نباشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. با این حال راجع به مثال‌هایی که در استعلام آمده است، به نظر می‌رسد؛  اولاً راجع به عبارت «زوجه حق داشتن تلفن همراه ندارد»، با توجه به اینکه سلب حق داشتن تلفن همراه به معنای سلب حق داشتن تلفن ثابت و نیز استفاده از سایر وسایل الکترونیکی و ارتباطی مانند استفاده از اینترنت از طریق رایانه نمی‌باشد و از طرفی در هر حال، حداکثر محدود به زمان زوجیت است، به نظر می‌رسد با اشکالی مواجه نیست. ثانیاً راجع به عبارت «زوج مکلف است هر هفته زوجه را به منزل پدرش ببرد»، به نظر می‌رسد این عبارت چون صرفاً ناظر به تکلیف زوج است و نافی حق ملاقات زوجه در سایر ایّام نمی‌باشد، فاقد هرگونه اشکال است. ثالثاً راجع به عبارت «اطرافیان حق دخالت در زندگی زوجین ندارند»، گرچه توافق بین زوجین نمی‌تواند برای دیگران ایجاد تکلیفی بنماید، از آنجائی‌که اصولاً بدون توافق زوجین نیز دیگران حق دخالت (در معنای منفی آن) ندارند، به نظر می‌رسد با اشکالی مواجه نیست و در هر حال ذکر این عبارت در گزارش اصلاحی با توجه به اینکه گزارش اصلاحی، تنها در خصوص طرفین، واجد اثر اجرایی است و نه اشخاص ثالث، نمی‌تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری در پی داشته باشد.

مطلب مرتبط :  قابلیت اعتراض آرای محاکم بدوی در مورد تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی