دعوای طلاق - گروه وکلای دادفر - وکالت دعاوی خانواده

دعوای طلاق

خانه/برچسب: دعوای طلاق

حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه

توسط |2021-03-14T09:36:57+03:30مارس 9th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: |

عنوان: حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه پیام: اگر زوجه متقاضی طلاق باشد و حکم به رد دعوای او صادر شود این حکم واجد اعتبار امر مختومه نیست. شماره ...

 تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق

توسط |2021-03-14T10:58:21+03:30مارس 8th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: , |

عنوان: تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق پیام: عدم معرفی داور از سوی هر یک از زوجین (حتی از سوی خواهان) مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعی ...

تکلیف قاضی در ارجاع به داوری در دعوای طلاق به درخواست زوجه

توسط |2021-03-14T11:08:46+03:30مارس 7th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: |

عنوان: تکلیف قاضی در ارجاع به داوری در دعوای طلاق به درخواست زوجه پیام: در دعوای طلاقی که از سوی زوجه طرح شده، رسیدگی ماهوی و رد دعوی بدون ارجاع امر ب ...

ضمانت اجرای عدم معرفی داور در دعوای طلاق

توسط |2021-03-14T13:30:46+03:30مارس 7th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: |

عنوان: ضمانت اجرای عدم معرفی داور در دعوای طلاق پیام: در دعوی طلاق از سوی زوجه در صورت عدم معرفی داور از سوی وی قرار رد دادخواست صادر می شود. مستندات: ...

اثر عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان در دعوای طلاق

توسط |2021-03-14T13:37:05+03:30مارس 7th, 2021|دسته بندی ها: نمونه آرا طلاق|برچسب ها: , |

عنوان: اثر عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان در دعوای طلاق پیام: خودداری خواهان از پرداخت هزینه داوری در دعوای صدور حکم طلاق از موارد صدور قرار رد ...

بازگشت به بالا