آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۲ـ دستگاه اجرایی: دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می­ نمایند و شرکت­های دولتی مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون، با رعایت مستثنیات جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون.

۳ـ کارکنان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت­دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می­ شوند.

۴ـ پرداخت مستقیم و مستمر: حقوق، فوق‌العاده‌­ها و مزایایی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در حکم کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابطه مستقیم استخدامی یا بکارگیری با دستگاه اجرایی دارند، درج شده است.

۵ ـ سایر پرداخت­ها: اضافه کار، هرگونه پاداش و هرگونه پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک­های رفاهی غیرنقدی به کارکنان.

۶ ـ سامانه پاکنا: پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) که یکی از زیر سامانه­ های سامانه کارمند ایران می­باشد و ثبت و به‌­روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه اجرایی کشور در آن صورت می­پذیرد.

۷ـ سامانه ثبت حقوق و مزایا: یکی از زیرسامانه­‌های سامانه کارمند ایران است که در اجرای ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و تصویب­نامه شماره ۹۹۱۴۵/ت۵۵۲۲۳هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۷ و طبق این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت و به‌­روزرسانی اطلاعات پرداخت­های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت­ها به کارکنان می‌باشند.

ماده۲ـ کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند اطلاعات کارکنان و پرداخت­های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت­ها به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (سامانه­‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.

تبصره۱ـ ثبت اطلاعات در سامانه­‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، هیچ­گونه حقی برای استخدام و یا بکارگیری اشخاص در هیچ یک از دستگاه­های اجرایی ایجاد نمی­کند.

تبصره۲ـ صدور شماره مستخدم/شناسه برای کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری که براساس مجوزهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استخدام یا بکارگیری شده‌­اند، در سامانه کارمند ایران صورت می­پذیرد.

تبصره۳ـ چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، در شیوه‌­نامه مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می­شود، تعیین می­‌گردد.

ماده۳ـ سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه­‌های جامع بودجه و خزانه‌­داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) بعمل آورند.

ماده۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت­‌های مستقیم و مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه و محاسبه هزینه­‌های پرسنلی شرکت­های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام نماید.

تبصره ـ تخصیص اعتبار پرداخت­های مستقیم و مستمر به سایر کارکنان و سایر پرداخت­ها به تمامی کارکنان متناسب با اطلاعات سامانه کارمند ایران انجام می­شود.

ماده۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌­داری کل کشور) پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه­های اجرایی که از محل اعتبارات هزینه­ای و از منابع عمومی و اختصاصی حقوق دریافت می­نمایند را پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی (مطابق با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه کارمند ایران) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از اطمینان از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران از طریق دریافت اطلاعات به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه مذکور، صورت دهد.

تبصره ـ رفع مغایرت­‌های احتمالی و هشدارها و خطاهای اعلام شده توسط سامانه درخواست وجه الکترونیکی موضوع این ماده با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران بر عهده دستگاه اجرایی است.

ماده۶ ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند براساس ساز و کارهایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد، بسترهای موردنیاز فنی و ارتباطی تبادل برخط اطلاعات سامانه (سیستم­)های کارمندی (پرسنلی) خود بر سامانه کارمند ایران را به‌گونه­‌ای آماده نمایند که فرایند ثبت و بروزرسانی اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت برخط انجام شود.

ماده۷ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین­‌نامه در دستگاه­های اجرایی حسب مورد برعهده بالاترین مقام (یا مقام مجاز از طرف وی در امور اداری استخدامی) و ذیحساب/ مدیر مالی دستگاه اجرایی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری