خدمات

گروه وکلای دادفر از بدو تأسیس بر مبنایِ نگرش و هدفِ خود در تسهیل امور و ارائۀ راهکارِ بهینه جهت پیشگیری از بروزِ اختلافات حقوقی یا پایان یافتنِ مسائلِ گریبانگیرِ مُراجعین؛ افزون بر ارائۀ خدمات شناخته شده نظیرِ قبول وکالت در انواع دعاوی، بسترِ ارائۀ خدمات تخصصی در سطوح دیگری را نیز فراهم نموده است تا نخست در ترویجِ فرهنگِ بهره‌مندی آحاد جامعه از انواع خدمات حقوقی نقشی ایفا کند و در مرتبۀ بعد با محور قرار دادنِ حلّ مسئلۀ مُراجع، انواعِ راهکارهای تخصصی را در دسترس ایشان قرار دهد.

این نگاهِ مشترک بسیاری از ماست که در مواجهه با یک چالش حقوقی تنها راهکارِ پیشِ رو را مراجعه به وکیل، تنظیم قرارداد و پرداخت مبالغی بعضاً گزاف پنداشته‌ایم. تجربۀ یک دهه فعالیت حرفه‌ای ما در گروه وکلای دادفر با رویکردی مُراجع‌محور و تمرکز بر حل مسئله، نتایجِ متفاوتی را رقم زده است. امروز خدمات حقوقی گروه وکلای دادفر بر اساس همین تجارب در گستره‌ای وسیع‌تر عرضه می‌گردد:

خدمات مشاوره تخصصی

حتماً عبارتِ «ارائۀ مشاورۀ حقوقی» و یا «مشاورۀ رایگان» را شنیده‌اید. شاید در تارنما ها یا آگهی‌های دیواری اطراف مجتمع‌های قضایی نیز با این اصطلاحات مواجه شده باشید. و البته بعید نیست از خود بپرسید چرا شخصی با صرف هزینۀ تبلیغات به ارائۀ یک خدمت کاملاً تخصصی (و رایگان) می‌پردازد؟ شما با کمی تأمّل پاسخ را خواهید یافت. اما پرسش مهم‌تر آن است که اگر هدف از ارائۀ مشاوره صرفاً جذبِ “مُراجع” و تبدیل او به “موکل” باشد، همچنان می‌توان از آن به عنوان «مشاوره حقوقی» یاد کرد؟ آیا اطلاعاتی که با سمت و سویِ مشخص به شما عرضه شده، بهترین راهکار ممکن را به شما ارائه می‌دهد؟

«مشاورۀ تخصصیِ حقوقی» مقدمۀ اخذ یک پرونده نیست. بلکه حتی این مشاوره ممکن است شما را از ورود به فرایندِ پر پیچ و خم قضایی و صرف زمان و هزینۀ سنگین بر حذر دارد یا شما را از دشواریِ راه آگاه کند. همچنین ممکن است با ارائۀ راهکارِ جایگزین همان مقصود را از مسیری هموارتر پیشنهاد دهد.

مشاورۀ تخصصی حقوقی لزوماً منوط به وجود یک دعوی حقوقی یا معطوف به طرحِ آن نیست. امروزه خدمات مشاوره با رویکردی پیشگیرانه طرفدارانِ بسیاری دارد. مشاوره در تنظیمِ قراردادها و راهنمایی حقوقی در انجام معامله‌ها، آگاهی از وصف مجرمانۀ یک رفتار یا روش‌های دستیابی به ادلّۀ قابل استناد نزد مَراجع قضایی (پیش از بروز هرگونه اختلاف)، کسب اطلاع نسبت به تبعات طرح یک دعوی یا شکایت، فهمِ معنای قراردادها، اسناد و اوراقِ قضایی که به زبان تخصصی حقوقی نگاشته شده و ده‌ها موضوع دیگر می‌توانند موضوعِ مشاورۀ تخصصی حقوقی باشند.

گروه وکلای دادفر تلاش می‌کند بستری را فراهم نماید تا مشاورۀ حقوقی به عنوان یک خدمت تخصصی و مستقل در طیفِ وسیعی از موضوعات، توسط وکلای متبحر در آن زمینه ارائه گردد.

تنظیم قراردادها

بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی ریشه در قراردادهایی دارند که توسط خودِ طرفین یا افراد فاقد تخصص منعقد شده است. یکی از توصیه‌های رایج وکلا آن است که اجازه ندهید روابط دوستانه و مناسباتِ هنگام انعقاد قرارداد، به تسامح و تساهل در تنظیم مفادِ آن منجر گردد. تجربۀ ما در گروه وکلای دادفر بر کارآمدیِ این توصیه گواهی می‌دهد. در بسیاری از دعاوی ناشی از قراردادها، طرفین آشناییِ نِسبی و یا سابقۀ همکاری‌های پیشین با هم داشته و معمولاً بدون در نظر گرفتنِ تبعات حقوقی هر بند، هر جمله و حتی گاهی هر واژه، به نگارش و امضای یک قرارداد مبادرت می‌کنند.

به جرأت می‌توان گفت تخصصی بودنِ امرِ قراردادنویسی به میزانی ست که نه پشتوانۀ دانش حقوقی و نه تجربۀ حرفۀ وکالت در تنظیم آن کافی نیست. امروزه بسیاری از شرکت‌ها به اهمیت این موضوع پی برده و اجازه نمی‌دهند قراردادهایِ از پیش تهیه شده و یا افراد فاقد تخصص کافی، سرمایه و اعتبارشان را در معرض خطر قرار دهند. مراجعۀ اشخاص حقیقی نیز برای انعقاد قرارداد در موضوعات مختلف در چند سال اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

ما در گروه وکلای دادفر با بهره‌مندی از زبده‌ترین افراد در حوزۀ قراردادها جهتِ ارائۀ خدمات قراردادنویسی؛ در موضوعات رایج و مبتلابه نظیر صلح‌نامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها، قراردادهای کار و مشارکت و … و همچنین در حوزه‌های تخصصی تجاری، آماده و پذیرایِ شما هستیم و اعتقاد داریم مراجعه به متخصص جهت تنظیم یک قرارداد دقیق، کم‌هزینه تر و کارآمد تر از مراجعه به متخصص برای ورود به دعاوی حقوقی با منشأ قراردادهای مبهم و معیوب است.

تنظیم متون و لوایح قضایی

یکی از رایج‌ترین خدمات حقوقی، مراجعه به وکیل جهت همیاری در یک بخش خاص، جزئی و موردی از یک پرونده است. به عبارت دیگر گاهی اشخاص به دلایل متعددی تمایل دارند اصالتاً در یک دعوی حضور یابند و صرفاً از خدمات مشاوره یا تهیه و تنظیم متون و لوایحِ تخصصی جهت ارائه در محاکم قضایی و سایر مَراجع استفاده می‌کنند. تهیه و تنظیم متنِ “دادخواست بدوی“، “تجدید نظرخواهی“، “فرجام خواهی“، “تبادل لوایح“، “شکواییه“، “لایحۀ دفاعیه“، “اعاده دادرسی” و غیره می تواند موضوعِ این خدمت باشد. همچنین “اظهارنامه‌”ها نیز بخش قابل توجهی از نیازِ مُراجعین به تهیۀ متن توسط وکیل را تشکیل می‌دهند، که البته نه برای ارائه در محاکم، بلکه به طرفیت اشخاص تهیه و از طریق سامانۀ قضایی ارسال می شوند و معمولاً به عنوان مقدمۀ طرح یک دعوی، اِعلامِ مراتب (اصطلاحاً اتمامِ حجّت) پیش از طرح دعوی و یا جهت استناد در صورت طرح دعوی احتمالی به کار می روند.

لازم است همین جا به این نکته اشاره کنیم که اگر دلیلِ شما برای ارجاعِ جزئیِ امر به وکیل و بهره مندی از خدمات تهیه و تنظیم متون قابل ارائه در محاکم، این تصور است که با این اقدام از حضور و مداخلۀ مستقیم وکیل در خصوص پرونده بی نیاز خواهید بود، کاملاً در اشتباهید. قبول وکالت در یک دعوی به منزلۀ پذیرش مسئولیت سنگینِ دفاع از حقوق شما است و هر کوتاهی و قصور در این امر ممکن است بهایی سنگین داشته باشد. سرمایۀ اصلیِ وکیل، اعتبارِ اوست و حاضر نیست با قبول وکالت در دعوایی که امید به اخذ نتیجۀ مطلوب ندارد، چوب حراج به این سرمایه بزند. مضاف بر این، متون و لوایح قضایی با وجود اهمیتِ بسیار زیاد، تنها بخشی از یک فرایند قضایی هستند. حضور فعالّ وکیل در این فرایند از طریق پیگیریِ مستمر، جمع آوریِ ادلۀ قابل استناد، تبیین شفاهیِ موضوع نزد مقام قضایی و … در قالب مجموعۀ اقدامات پیوسته و تخصصی، به معنایِ بهره‌مندی از نهایت ظرفیّتِ قانونی موجود جهت پیروزی در یک پرونده ا‌ست. و البته بدیهی‌ست مؤثرترین متون قابل ارائه در محاکم توسط وکیلِ حاضر و مسلّط به امورِ جاری آن پرونده به رشتۀ تحریر در می‌آید.

با شرح فوق ممکن است این پرسش به ذهن شما متبادر شود که آیا اساساً دلایل موجهی برای مراجعه به متخصص و بهره مندی از خدمات موردی و مداخلۀ غیر مستقیم وجود دارد؟ توصیۀ گروه وکلای دادفر به شما آن است که تشخیصِ این امر را نیز به عهدۀ وکیل بگذارید. تجربۀ ما نشان می‌دهد در مواردی حضور وکیل در یک دعوی به صلاحِ شخص نیست. با در نظر گرفتنِ جمیع اوضاع و احوال قضیه و شرایط حاکم بر یک پرونده، ممکن است اعلامِ وکالت وکیل مغایر با تأمین منافع شما باشد. به عنوان مثال در صورت محکومیت به پرداخت وجه، حضورِ یک وکیل به نام، در بررسیِ تمکّنِ مالی محکوم‌علیه بی تأثیر نیست. همچنین ممکن است ورود مستقیمِ وکیل راه‌های جایگزین مانند مصالحه، اخذ رضایت، گذشتِ شاکی و … را مسدود نماید. گاهی نیز نیل به مقاصدِ مُراجع، تلازمی با مداخلۀ مستقیم وکیل ندارد. به عنوان مثال ممکن است شما با این تصور که با مسئلۀ حقوقیِ پیچیدهای مواجه هستید به وکیل مراجعه کنید. در حالی که آن مسئله صرفاً مستلزمِ پیگیریِ مستمر و مراجعه به ادارات دولتی و … باشد. در این صورت ممکن است شما ترجیح دهید با صرف هزینۀ کمتر در تهیه و تنظیم اوراق قضایی از خدمات متخصص استفاده نموده و رأساً به انجام سایر امور اداری و اجرایی بپردازید.

می‌توان دلایل دیگری نیز به موارد فوق افزود. اما همانطور که پیشتر گفتیم بهتر است تشخیص خدماتِ مورد نیاز خود را به وکیل بسپارید. به عبارتِ دقیق تر، نه تنها کلیۀ خدمات حقوقی، اموری تخصصی به شمار می‌روند، بلکه تشخیصِ نیاز شما به هریک از خدمات نیز موضوعی تخصصی، نیازمند تجربۀ حرفه‌ای و دانش حقوقی‌ست.

قبول وکالت در دعاوی

احتمالاً شما با این بخش از خدمات گروه وکلای دادفر آشنایی بیشتری دارید. پذیرش وکالت اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح یک دعوی یا دفاع از آن عمدۀ فعالیت حرفه ای یک وکیل را تشکیل می‌دهد. بزرگترین داراییِ گروه وکلای دادفر سرمایۀ انسانی آن است. ما تلاش کردیم وکلای متبحر در هر حوزۀ تخصصی را گرد هم آوریم و امینِ اعتماد شما باشیم. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که بهترین زمان برای مراجعه به وکیل، پیش از طرح دعوی و یا قرار گرفتن در موضعِ دفاع است. برای آشنایی با حوزه‌های تخصصی فعالیت و قبول وکالت در دعاوی گروه وکلای دادفر به این بخش مراجعه نمایید. همچنین می توانید راه‌های ارتباطی با گروه وکلای دادفر را در این بخش مشاهده کنید.