آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشورو وزارتخانه­‌های کشور، نیرو و نفت و به استناد بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین­‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع مکلف است مطابق این آیین­نامه نسبت به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور به میزان (۲۰۰) میلیون مترمکعب به ارزش دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال با تعرفه نیروگاه‌های حرارتی اقدام نماید.

ماده۲ـ حداکثر گاز کمکی مورد نیاز برای امحای هر تن پسماند در روش‌های تولید برق موضوع این آیین‌‍‌نامه شامل زباله سوز، گازی­سازی و آتش کا‌فت، در مناطق شمالی کشور (۱۰۰) مترمکعب و در سایر مناطق کشور (۸۰) مترمکعب می‌باشد. میزان گاز مورد نیاز کمکی در فناوری‌های مذکور در هر مورد و در سقف ذکر شده توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در اختیار سرمایه‌گذار نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی قرار می‌گیرد.

ماده۳ـ برق تولیدی نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی در سقف گاز کمکی مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت تضمینی و با نرخ تجدیدپذیر خریداری می‌شود. درصورت مصرف گاز مازاد بر این میزان، برق تولیدی به ازای گاز اضافی مصرف شده براساس متوسط بازدهی (راندمان) نیروگاه‌های حرارتی کشور و با نرخ بازار عمده‌فروشی برق خریداری می‌گردد.

ماده۴ـ احداث خط انتقال اختصاصی گاز طبیعی (درصورت نیاز) برعهده سرمایه­گذار بخش خصوصی می­باشد.

ماده۵ ـ وزارت نفت موظف است میزان گاز مصرفی ماهانه نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی را با رعایت مقدار تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به وزارت نیرو اعلام و وزارت نیرو معادل برق تولیدی آن را محاسبه و به خریدار برق (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) برای اعمال حساب برق حاصل از پسماند و سوخت کمکی و نیز برق تولیدی به ازای گاز اضافی مصرف شده موضوع مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه اعلام نماید.

ماده۶ ـ عقد قرارداد با سرمایه­گذاران بخش خصوصی باید براساس ضوابط و مقررات قانونی و منطبق با چهارچوب قرارداد ابلاغی وزارت کشور باشد.

ماده۷ـ نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی باید استانداردهای روز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط­زیست مرتبط با آلایندگی تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی را رعایت نمایند. سازمان حفاظت محیط­زیست موظف است آلایندگی‌های خروجی نیروگاه‌های مذکور را به صورت مستمر پایش نموده و درصورت عدم رعایت استانداردهای مورد تأیید، مراتب را به وزارت نیرو جهت توقف خرید تضمینی برق تا زمان رفع آلایندگی‌های خروجی نیروگاه اعلام نماید.

ماده۸ ـ تمامی طرح‌­ها و پروژه­های نیروگاهی پسماند انرژی پیش از اجرا و در مرحله مطالعات امکان‌­سنجی و مکان­‌یابی باید از لحاظ اثرات زیست­‌محیطی با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست اقدام شود.

ماده۹ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است گزارش اجرای این آیین­نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه و به همراه پیشنهادهای لازم برای رفع موانع در صورت لزوم به هیأت وزیران ارایه نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری