آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۷ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) و به استناد بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ت ـ شرکت­ها، بانک­ها و مؤسسه­ها: شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون.

ث ـ منابع: حداقل (۴۰%) چهل درصد از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت­ها، بانک­ها و موسسه­ها.

ج ـ مراکز: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی دارای ردیف بودجه‌ای در قانون.

چ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ح ـ سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری که توسط دبیرخانه در اجرای این آیین‌نامه و ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین­نامه تعیین و بکار گرفته می‌شود.

ماده۲ـ خزانه ‌موظف است حساب خاصی را برای واریز منابع موضوع این آیین‌نامه ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اعلام نماید.

ماده۳ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها موظفند در پایان هر سه ماه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) از مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه واریز نمایند.

ماده۴ـ منابع موضوع این آیین‌نامه برای مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (۷) قانون می‌باشد.

ماده۵ ـ خزانه مکلف است برای جهاد دانشگاهی حساب درآمد اختصاصی ایجاد نماید و اعتباراتی که از محل منابع موضوع این آیین‌نامه به جهاد دانشگاهی اختصاص می‌یابد به حساب مذکور واریز نماید.

ماده۶ ـ خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص یافته به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش نماید.

ماده ۷ـ منابع موضوع این آیین‌نامه در راستای حل مسائل و مشکلات شرکتها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار،کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز هزینه می‌شود:

الف ـ پروژه‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و فناوران.

ب ـ اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسا دکتری.

پ ـ پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز.

ماده۸ ـ هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به صورت امانی می­باشد.

ماده۹ـ حداقل شصت درصد (۶۰%) مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان و یا پژوهشگران پسا دکتری و یا دانش آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

ماده۱۰ـ شرکت­ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع این آیین‌نامه را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط بوده و دارای ردیف بودجه­ای و مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی می‌باشند و جهاد دانشگاهی در چهارچوب این آیین‌نامه هزینه نمایند.

ماده۱۱ـ‌ توافق‌نامه‌های منعقده بین شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها و مراکز باید در سامانه ثبت شده و مطابقت آن با این آیین‌نامه به تأیید دبیرخانه برسد و به سازمان اعلام شود. سازمان مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعلام می‌نماید. خزانه موظف است نسبت به پرداخت به مراکز مربوط اقدام نماید، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.

ماده۱۲ـ مسئولیت اجرای توافق‌‌نامه‌ها و هزینه‌کرد کل منابع اختصاص یافته از جمله مانده انتقال یافته به سال بعد، با بالاترین مقام مراکز مربوط است و گزارش اقدامات انجام شده را باید در سامانه ثبت نمایند. دبیرخانه موظف است امکان دسترسی به سامانه را برای سازمان فراهم نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری