آیین‌­نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق­‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش شماره۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت وزیران

وزارت آموزش و پرورش

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۶/۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور (با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی) و به استناد بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌­التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ، آیین‌­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌­التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ماده ۱ـ در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­‌روند:

۱ـ قانون: قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌­التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ.

۲ـ سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور.

۳ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش.

۴ـ دانشگاه: ‌دانشگاه فرهنگیان.

۵ ـ مربیان پیش دبستانی: افرادی که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۱ با یکی از مراکز پیش ­دبستانی دولتی یا کلاس­های پیش­ دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری داشته‌­اند و برابر اسناد، مدارک ثبت و احراز شده، از محل اعتبارات دولتی حق­‌الزحمه دریافت نموده‌­اند.

۶ ـ حق‌­التدریسان غیرمستمر: افرادی که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۱ در مدارس دولتی به عنوان نیروی حق‌­التدریس آزاد با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته، دارای شناسه حق‌­التدریس صادره از سوی آموزش و پرورش بوده و حق­ الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت نموده­ اند.

‌۷ـ آموزشیار نهضت سوادآموزی: فردی که با رعایت ضوابط و مقررات آموزشی و اداری با مجوز گزینش، گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و شناسه تدریس در نهضت سوادآموزی، از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته و همکاری آنان هم­ اکنون ادامه دارد.

۸ ـ آموزش­‌دهنده مستمر نهضت سوادآموزی: آموزش­‌دهندگانی که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال۱۳۹۲ به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و همکاری آنان هم­‌اکنون ادامه دارد‌.

۹ـ مشمولین: افراد اشاره­شده در بندهای (۵)، (۶)، (۷) و (۸).

ماده۲ـ استخدام مشمولین پذیرفته ­شده موضوع این آیین‌­نامه در سقف ظرفیت تخصیصی (مجوز استخدام) سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص‌­یافته در قانون بودجه سالانه، با شرط بکارگیری در مناطق کمتر توسعه­ یافته و براساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص آموزش و پرورش مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شیوه­‌نامه­ ای که توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می­ شود، صورت می پذیرد. نقل و انتقال این افراد قبل از (۱۰) سال امکان­ پذیر نیست.

ماده۳ـ افراد موضوع این آیین­نامه، براساس بند (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت پیمانی و مطابق مجوز صادره از سوی سازمان و بارعایت ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام می­‌شوند.

ماده۴ـ مشمولین موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۱) این آیین‌­نامه پس از شرکت در دوره آموزشی یکساله در دانشگاه، در رشته­ های شغلی دبیری، آموزگاری، هنرآموزی، مربی امور تربیتی مدارس، مراقب سلامت و مشاور تحصیلی با رعایت شرایط احراز طرح طبقه­ بندی مشاغل معلمان و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره، با رعایت ماده (۲) این آیین‌­نامه و رعایت قوانین و مقررات گزینش، استخدام خواهند شد.

ماده ۵ ـ مشمولین موضوع بندهای (۷) و (۸) ماده (۱) این آیین‌­نامه پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی در فضای رقابتی با سایر مشمولین این ماده که توسط وزارت برگزار می­شود؛ با رعایت ماده (۲) این آیین­نامه، پس از موفقیت در دوره یکساله آموزشی در دانشگاه، قبولی در آزمون پایان دوره و با رعایت قوانین و مقررات گزینش تا پایان قانون برنامه ششم توسعه استخدام خواهند شد.

تبصره۱ـ با توجه به نیاز وزارت در شغل آموزگاری، آزمون داخلی موضوع این ماده صرفاً  در رشته آموزگار ابتدایی توسط وزارت برگزار خواهد شد. مواد آزمون داخلی در دو بخش عمومی و تخصصی توسط وزارت تعیین می­ شود.

‏‏تبصره۲ـ پس از برگزاری آزمون داخلی به منظور تعیین حدنصاب، نمرات به تفکیک بخش عمومی و تخصصی محاسبه ­شده و حدنصاب، معادل پنجاه درصد (۵۰%) نمره کل آزمون (با ارزش وزنی چهل درصد (۴۰%) برای مواد عمومی آزمون و شصت درصد (۶۰%) برای مواد تخصصی آزمون) می­‌باشد. افرادی که نتوانند حدنصاب لازم را اخذ نمایند از فرآیند استخدام  در آموزش و پرورش از محل قانون حذف خواهند شد وکسب حدنصاب لازم در آزمون داخلی به منزله استخدام در آموزش و پرورش تلقی ­نشده و استخدام افراد دارای حد نصاب، با در نظر گرفتن نیاز در سقف مجوزهای تخصیص­ یافته و اعمال امتیازات عوامل امتیازآور (طبق شیوه­ نامه موضوع ماده (۲) این آیین­نامه) با رعایت تقدم براساس امتیازات فضلی خواهد بود.

ماده۶ ـ مشمولین مواد (۴) و (۵) این آیین‌­نامه که نمره قبولی در آزمون پایان دوره و داخلی را کسب نمی­ کنند به همکاری آنان با آموزش و پرورش خاتمه داده خواهد شد.

ماده۷ـ مدت زمان دوره ­های آموزشی موضوع این آیین‌­نامه یک سال آموزشی بوده و محتوای دوره و نحوه اجرای آن توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.

تبصره۱ـ مسئولیت برگزاری دوره ­های آموزشی بر عهده دانشگاه فرهنگیان بوده و شرکت­ کنندگان در طول دوره تابع ضوابط دوره­ های موضوع ماده (۲۸) اساسنامه آن دانشگاه خواهند بود.

تبصره۲ـ دانشگاه فرهنگیان موظف است در اجرای این دوره‌­ها از ظرفیت سایر دانشگاه­ها و مراکز آموزش­ عالی (اعم از نیروی انسانی، فضا و امکانات آموزشی) استفاده کند و مجاز به توسعه تشکیلات و امکانات و افزایش نیروی انسانی در این خصوص نمی­‌باشد.

تبصره۳ـ دوره­‌های آموزشی موضوع این ماده فاقد هرگونه ارزش استخدامی و علمی به عنوان دوره‌­های تحصیلی سطوح بالاتر بوده و کلیه واجدین شرایط شرکت در این دوره­‌ها صرف‌نظر از مدرک تحصیلی (اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) ملزم به گذراندن دوره خواهند بود.

ماده۸ ـ هزینه ­های مربوط به برگزاری دوره­ های آموزشی در مدت دوره براساس تعرفه ­های مصوب وزیر آموزش و پرورش برعهده مشمولین خواهد بود.

ماده۹ـ برای مدت زمان حضور مشمولین در دوره آموزشی، حقوق و مزایا تعلق نمی­گیرد و مدت دوره نیز جزو سنوات خدمت محسوب نمی­‌شود.

ماده۱۰ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین‌­نامه بر عهده وزیر آموزش و پرورش می‌­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری