آیین­‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۱ هیئت وزیران با اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۱ به پیشنهاد شورای­‌عالی انرژی و به استناد ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ، آیین­‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ ـ است:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ب ـ مشمولین آیین‌نامه: کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی.

پ ـ واحدهای صنعتی دولتی: واحدهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به آنها است.

ت ـ تجهیزات و ماشین­‌آلات انرژی­‌بر: تجهیزات و ماشین­‌آلات مصرف­‌کننده انرژی موجود در بازار و تجهیزات و ماشین‏‌آلات انرژی­‌بری که در آینده ممکن است به بازار عرضه شود.

ث ـ برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی­‌بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کالاها باشد و دارای کد ردیابی معتبر و همچنین شماره سریال محصول می‌باشد.

ج ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۱۱) قانون.

چ ـ رده انرژی: معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین­‌آلات انرژی­‌بر مصوب کارگروه.

ح ـ بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی­‌بری وسایل و تجهیزات: مطلوب­‌ترین سطح انرژی‌بری وسایل که تعیین آنها طبق ماده (۳) این آیین‌نامه برعهده کارگروه گذاشته شده است.

ماده۲ـ کارگروه نسبت به تعیین معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی وسایل، تجهیزات و ماشین­‌آلات فاقد معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی اقدام می‌نماید. تا تعیین معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی وسایل، تجهیزات و ماشین­‌آلات فاقد معیار، ملاک عمل حداکثر دو رده انرژی پایین‌­تر از بالاترین رده انرژی اتحادیه اروپا برای آن تجهیزات خواهد بود.

ماده۳ـ کارگروه موظف است پس از تصویب این آیین‌نامه، به تدریج و با لحاظ اولویت‌ها، فهرست بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌­بری تجهیزات و ماشین­‌آلات انرژی‌بر، محدوده بازدهی (راندمان)، مصرف انرژی و رده‌­های قابل قبول آنها را با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تهیه نماید.(اصلاحی)

تبصره۱ـ درخصوص وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات دارای معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی، بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی­‌بری برای تجهیزات تولید داخل که حداقل دارای دو تولید کننده داخلی باشند، ملاک عمل خواهد بود. این معیار درخصوص تجهیزات وارداتی با دو رده انرژی بالاتر از محصولات تولید داخل قابل قبول است.

تبصره۲ـ فهرست تجهیزات فوق­‌الذکر و محدوده بازدهی (راندمان) قابل قبول آنها هر سال به منظور لحاظ نمودن فناوری­‌ها و تجهیزات جدید و به­‌روزرسانی استانداردها، مورد بازنگری کارگروه قرار می­‌گیرد.

ماده۴ـ تجهیزات و ماشین‌­آلات مصرف­‌کننده انرژی مشمول این آیین‌­نامه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام می‌شود.

ماده۵ ـ مسئولیت نظارت بر خرید اقلام فهرست ماده (۳) این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در واحدهای مشمول این آیین‌نامه از محل منابع عمومی و داخلی خود است.

ماده۶ ـ در راستای اجرایی نمودن تمهیدات ماده (۱۲) قانون، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارتخانه­‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظف است به طور مستمر نسبت به صحه­‌گذاری و راستی‌­آزمایی برچسب مصرف انرژی ماشین‌­آلات و تجهیزات مصرف­‌کننده سوخت و انرژی الکتریکی موضوع این آیین‌­نامه حسب مورد اقدام نموده و نتیجه را به کارگروه ارایه نماید.

ماده ۷ (الحاقی) – مصوبات کارگروه در موارد موضوع ماده ۱۱ قانون جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری