طبق قانون، افراد برای ارث بردن از یکدیگر باید رابطه خونی و نسبی داشته و یا اینکه زن و شوهر باشند. در غیر این صورت امکان ندارد که بتوانند از یکدیگر ارث ببرند. بنابراین با توجه به قوانین، تعلق ارث به فرزند خوانده وجاهت قانونی ندارد. همانطور که می‌دانید بعد از فوت فرد، اولین قدم برای مراحل تقسیم ارث، گرفتن گواهی انحصار وراثت است و در انحصار وراثت فرزند خوانده جایگاهی ندارد چون جز ورثه محسوب نمی‎شود. حتی اگر اسم فرزند خوانده در شناسنامه شخصی که او را به فرزند خواندگی پذیرفته وارد شده باشد باز هم از ارث محروم است.

چطور میتوان این نقیصه را جبران کرد؟

۱. سرپرست در زمان حیات، مال یا اموالی به نام فرزند‎ خوانده منتقل کند.
۲. در وصیت نامه ذکر کند که اموال به تملک فرزند خوانده درآید. یعنی اینکه وصیت کنند بعد از فوت آنها اموال به فرزندخوانده تعلق بگیرد. البته نمیتوان بیش از یک سوم اموال را موضوع وصیت قرار  داد.
۳. فرزند خوانده ارث نمی برد، اما سرپرستان او می توانند به عنوان صلح یا‏‎ ‎‏بخشش مالی به او واگذار کنند.
شایان ذکر است که در صورت فوت فرزند خوانده، سرپرست نیز از او ارث نمی‎برد.

درصورتیکه تمایل به مشاوره با بهترین وکیل تهران و وکیل خانواده مجرب دارید میتوانید بصورت آنلاین از گروه وکلای دادفر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره ( رایگان ) دریافت

نمایید.

مطلب مرتبط :  شرایط قبول سرپرستی کودکان از بهزیستی