تاریخ نظریه : 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1339

استعلام

مردی دادخواست الزام به تمکین همسرش را مطرح نموده و به عنوان مقدمات تمکین مسکن و لوازم به نسبت نو که از زمان همسر سابقش باقی مانده معرفی کرده اما زوجه مدعی است برایش باید مراسم عروسی برگزار شود تا به منزل تهیه شده برود در غیر این صورت حاضر نیست لازم به توضیح است که عرف منطقه خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی برگزاری مراسم را ضروری و لازم می داند به نحوی که هیچ دوشیزه ای حاضر نیست زندگی مشترک را شروع نماید مگر اینکه مراسمی متعارف برگزار شود سوال: این خواسته زوجه در راستای مقدمات تمکین محسوب می شود و مجوزی برای وی می باشد یا خیر و دادگاه می تواند به علت فراهم نکردن این مقدمه از سوی زوج حکم به رد دعوی وی صادر نماید یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند برگزاری جشن ازدواج در فرض سؤال جزو نفقه نمی‌باشد، لکن اگر در عرف رایج محل، برگزاری آن ضروری باشد، این امر می‌تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می‌تواند از نتایج عرفی عقد، تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی تلقی شود

مطلب مرتبط :  اختلاف در تناسب یا عدم تناسب مسکن و اثاث البیت تهیه شده با شؤونات زوجه