تاریخ نظریه : 1395/05/30
شماره نظریه: 1261/95/7

استعلام:

اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی 50 هزار تومان این می تواند به عنوان ترک انفاق کیفری وی را تحت تعقیب قرار داد و در ترک انفاق کیفری میزان پرداخت نفقه نیز مهم می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 1107 (اصلاحی 19/8/1381) قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از” همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه¬های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض”؛ بنابراین، شوهری که با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن (با لحاظ تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را فراهم نکند، به عنوان مرتکب بزه ترک انفاق، قابل پیگرد است. بنابراین اقدام شوهر به پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه هزار تومان در هر ماه، اگر جوابگوی امور فوق به طور متعارف نباشد، رافع مسئولیت کیفری وی نیست و دادگاه در موارد تردید می¬تواند از نظر کارشناس امور نفقه استفاده نماید.

مطلب مرتبط :  صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ