ماده واحده – بمنظور حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و‌ ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف است همه‌ ساله خريد محصولات اساسي كشاورزي (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌ هاي روغني،‌چاي، سيب‌ زميني، پياز و حبوبات، كشمش، خرما، برگه، مركبات و سيب و انار و انجير و محصولات دامي و پيله ابريشم) را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضميني را اعلام و نسبت به خريد آنها از طريق واحد هاي ذيربط اقدام نمايد.

تبصره ۱ـ(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸) به‌ منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وظایف:

۱ـ تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:

۱ـ ۱ـ هزینه‌ های واقعی تولید و سود متعارف؛

۲ـ ۱ـ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی؛

۳ـ ۱ـ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛

۴ـ ۱ـ هزینه تمام ­شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌ های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛

۲ـ

۱ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی؛

۲ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین‌شده، نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخشهای دولتی و غیردولتی دارد؛

۳ـ تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمکهای بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

۴ـ تعیین سیاست‌های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛

ب ـ ترکیب شورا:

۱ـ وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده(۱۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۴ـ رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛

۵ ـ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران؛

۶ ـ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛

۷ـ دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم

۸ ـ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)؛

تبصره۲ –(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸) جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می­باشد. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد‌ کشاورزی لازم‌الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود. قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجراء، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود.

تبصره ۳ – دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع ‌مالي خود تأمين نمايد، همچنين به دولت اجازه داده مي ‌شود ضرر و زيان ناشي از دير كرد ‌پرداخت بيش از يك ماه موضوع اين قانون را از محل منابع مالي خود تأمين و به ازاي‌ هر ماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خريداري شده، افزايشي ‌متناسب با كارمزد سپرده‌ هاي ميان مدت كه در ابتداي هر سال توسط بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران تعيين مي ‌شود، به صورت روزشمار پرداخت نمايد.

تبصره۴ـ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸)به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به‌ موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری­ شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص دهد.

تبصره ۵ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات مورد نياز ‌دستگاههاي مباشر خريد محصولات تضميني را در پانزدهم فروردين ماه هر سال و با ‌تعيين بانكهاي عامل، تأمين و ابلاغ نمايد. ‌

ماده۴ـ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸)تبصره (۶) ماده‌واحده قانون حذف می‌شود.

تبصره۷ـ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸)از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمتهای تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون در خصوص قیمتهای زراعی سال زراعی ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ نیز لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره۸ـ(الحاقی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸) در ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عبارت «شورای قیمت­ گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌کند» جایگزین عبارت «با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود» گردید و جمله «قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام­ شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه­ ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء، ابلاغ می شود» حذف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان­ ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف