ماده واحده – به موجب این قانون در زمان صلح کلیه ورزشکارانی که از طرف فدراسیون های ورزشی به عضویت تیم های ملی برگزیده می‌شوند با‌ درخواست وزارت ورزش و جوانان و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح می‌توانند خدمت مقدس سربازی خود را پس از طی دوره آموزش نظامی در‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در تیم‌های ملی سپری نمایند.

تبصره ۱- مشمولان این قانون درصورت اخراج یا حذف از تیم‌های ملی، بقیه خدمت دوره ضرورت خود را باید در نیروهای مسلح سپری نمایند.

تبصره ۲- مشمولان این قانون از شمول بند (۲) ماده (۱۸) قانون گذرنامه – مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ – و بند (‌هـ) ماده (۱۴) و بند (ط) ماده (۱۶) قانون ‌ارتش جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۷ /۷ /۱۳۶۶ – مستثنی هستند.(اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۰۶/۰۶)

تبصره ۳- درصورت نیاز نیروهای مسلح به سربازان فوق‌الذکر جهت شرکت در مسابقات آسیایی یا جهانی مربوط به نیروهای مسلح، نامبردگان‌ دراختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

تبصره ۴ـ  قهرمانان بازی های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول بازی های آسیایی در رشته های ورزشی تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک (Ioc) و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی معاف از سربازی با معرفی وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۳)

تبصره ۵ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ میتوانند علاوه بر مشمولین تبصره (۴) این قانون، مقام های دوم و سوم بازی های آسیایی و مسابقات جهانی را با معرفی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۳)

تبصره ۶ـ آیین نامه اجرایی موضوع معافیت سربازان قهرمان مشمول این قانون به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۳)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.