قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مصوب ۱۳۹۶/۹/۱

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به‌شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

تبصره۱ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده (۸) و تعیین هرگونه اهداف و مقاصد دیگری برای مجمع موضوع قسمت آخر بند (۳) ماده (۲) الزامی است.

تبصره۲ـ رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده‌واحده، موضوع بند (پ) ماده (۷) الزامی است.

تبصره۳ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای اساسنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

مقدمه

مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۲۳/۷/۱۳۸۲) میلادی در پوتراجایا ـ مالزی متعاقب امضای اصول راهنمای مجمع تأسیس گردید.

ماده۱ـ تعاریف

«مجمع» به مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی اطلاق می­‌شود (به‌عنوان آتائیک نیز شناخته می‌شود)؛

«رئیس مجمع»  به نماینده مالیاتی/ رئیس کل سازمان مالیاتی یا هر مقام عالی‌رتبه مالیاتی کشور عضوی اطلاق می­‌شود که میزبانی فراهمایی(کنفرانس) فنی سالانه را عهده­ دار می­‌باشد؛

«جلسه رؤسای هیأت‌ها» به جلسه رؤسای هیأت‌ها اطلاق می­‌شود که همزمان با فراهمایی فنی سالانه برگزار می­‌گردد.

«کشورهای عضو»  به اعضای اصلی و اعضای وابسته مجمع اطلاق می­‌شود.

«دبیرخانه دائمی» به دبیرخانه کل مجمع اطلاق می­‌شود.

«فراهمایی فنی»  به فراهمایی فنی سالانه کشورهای عضو اطلاق می­‌شود.

ماده۲ـ مقاصد و اهداف

مقاصد و اهداف مجمع به قرار زیر می­‌باشد:

۱ـ تشکیل هم­نشستی به‌منظور بحث، بررسی، تبادل تجربیات و تسهیل در امر توسعه و بهبود سیاست­ها و مدیریت مالیات و یا زکات در کلیه جوانب آن‌ها در کشورهای عضو؛

۲ـ ترویج همکاری و همیاری متقابل میان مقامات مالیاتی کشورهای عضو اصلی و عضو وابسته و فراهم نمودن هم­نشستی برای تبادل تجربیات و بهترین رویه­ها میان اعضا؛

۳ـ شناسایی نقش مهم مدیریت مالیات و زکات در ارتقای توسعه اقتصادی؛

مجمع می­‌تواند اهداف دیگری را که طی جلسه رؤسای هیأت‌ها در مورد آن تصمیم­ گیری می­‌شود اتخاذ کند.

ماده۳ـ فعالیت­‌ها

فعالیت­‌های مجمع می­‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱ـ سازماندهی و برگزاری فراهمایی­‌های فنی در خصوص موضوعات مالیات و زکات به‌منظور تبادل نظرات و تجارب. فراهمایی فنی بین اعضاء به‌طور چرخشی برگزار می‌شود؛

۲ـ سازماندهی هم­‌اندیشی‌ها، کارگاه‌ها و دوره­‌های آموزشی درخصوص ابعاد موضوعات مربوط به مدیریت مالیات و یا زکات؛

۳ـ جمع­آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات حقوقی و اداری درخصوص مالیات و یا زکات؛

۴ـ ارائه کمک‌های فنی مستقیم یا همکاری با نمایندگی‌­های دوجانبه و چندجانبه و به‌طور کلی تسهیل اموری که در زمینه مدیریت مالیات و یا زکات امکانات تحقیقاتی را فراهم می­‌سازد؛

۵ ـ اجرای وظایف مربوط به بهبود کلی توانمندی­‌های مدیریت مالیات و یا زکات از طریق همکاری مفید میان کشورهای عضو؛

۶ ـ حفظ ارتباط با کلیه کشورهای عضو و نیز با فعالیت­‌های مجامع مالیاتی منطقه­‌ای؛

۷ـ ایجاد ساز­و­کارهای هماهنگی و همکاری با سازمان­‌های بین­المللی مالیاتی مرتبط، به‌منظور بهره­برداری از تجارب آن‌ها در اخذ مالیات در سطح بین‌المللی؛

۸ ـ انجام بازدیدها و تبادل نظرات تخصصی کارشناسی میان کشورهای عضو به‌منظور توسعه و بهبود کارایی مدیریت سازمان‌های مالیاتی؛ و

۹ـ هدایت تحقیقات و مطالعات در حوزه نظام­ها و سیاست­های مالیاتی و نیز در زمینه مدیریت مالیاتی و انتشار دستاوردهای مربوط برای کشورهای عضو.

بدین­‌وسیله کشورهای عضو موافقت می­نمایند که «مجمع» درخصوص سیاست­های مالیاتی هیچ کشوری، هیچ­گونه نظر سیاسی ابراز نخواهد کرد، قطعنامه‌­ای تصویب نخواهد نمود یا بیانیه عمومی نخواهد داشت.

ماده۴ـ عضویت، ناظران و مهمانان ویژه

عضویت مجمع برای تمامی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (اُ آی سی) و کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی آزاد است. مجمع متشکل است از:

۱ـ اعضای اصلی؛

۲ـ اعضای وابسته؛

۳ـ ناظران؛

۴ـ مهمانان ویژه.

۱ـ اعضای اصلی: اعضای اصلی عبارتند از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اصول راهنمای  آتائیک را در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۲۳/۷/۱۳۸۲) میلادی امضاء نموده­‌اند و نیز آن گروه از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که از طریق درخواست رسمی تسلیمی آن‌ها و تصویب آن در طی هر جلسه  سالانه رؤسای هیأت‌ها، به‌عنوان «عضو اصلی» پذیرفته می­‌شوند. عضو اصلی، از حق رأی درخصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیأت‌ها برخوردار خواهد بود.

۲ـ اعضای وابسته: اعضای وابسته عبارتند از کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان­‌ها و مجامعی که به‌موجب درخواست رسمی تسلیمی آن‌ها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیأت‌ها عضویت آن‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است. اعضای وابسته، براساس دعوت رئیس در جلسات مجمع شرکت خواهند نمود. آن‌ها می­‌توانند از طریق نمایندگان خود در مباحث فراهمایی فنی و نیز نشست‌های اداری جلسات رؤسای هیأت‌ها شرکت و اظهارنظر نمایند. اعضای وابسته درخصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیأت‌ها حق صحبت دارند اما مجاز به رأی دادن نمی‌باشند.

۳ـ ناظران: نمایندگان کشورهایی هستند که عضو اصلی یا عضو وابسته نیستند و برای حضور در فراهمایی­­های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آن‌ها دعوت به­عمل می­آید. آن‌ها درخصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیأت‌ها حق صحبت دارند اما مجاز به رأی دادن نمی‌باشند.

۴ـ مهمانان ویژه: افراد و سازمان­‌هایی هستند که برای حضور در فراهمایی‌های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آن‌ها دعوت به­عمل می­آید.

ماده۵ ـ زبان‌ها

زبان‌های کاری مجمع عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشد. متون اسناد رسمی مجمع به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود، اما در صورت بروز هرگونه اختلاف میان متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

ماده۶ ـ ارکان مجمع

مجمع دارای ارکان زیر می­‌باشد:

۱ـ رئیس:

الف ـ کشور میزبان فراهمایی فنی، ریاست مجمع را تا زمانی به‌عهده خواهد داشت که ریاست به کشور عضو اصلی که میزبان فراهمایی فنی سالانه بعدی خواهد بود منتقل شود؛

ب ـ رئیس مجمع، با کارکنانی که وی منصوب می­‌کند، برای تسهیل مقدمات و گردش­کار فراهمایی فنی، دبیرخانه فراهمایی را تشکیل خواهد داد. رئیس مجمع یا هر شخص دیگر منصوب توسط وی، ریاست دبیرخانه فراهمایی را برعهده خواهد داشت؛

پ ـ رئیس مجمع پس از دریافت پیشنهادهای کشور میزبان، درخصوص دعوتنامه‌های ناظران و مهمانان ویژه برای حضور در  فراهمایی فنی بعدی یا رخدادهای خاص مجمع با اعضای اصلی مکاتبه خواهد کرد؛

ت ـ رئیس مجمع مسؤول موارد زیر است:

(۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسه رؤسای هیأت‌ها؛

(۲) اجرای وظایف فنی و اجرائی مجمع، همچنین وظایفی که جلسه رؤسای هیأت‌ها برعهده وی محول نموده است؛

(۳) تهیه اسناد لازم و دستور کار جلسه رؤسای هیأت‌ها و هماهنگی با کشور میزبان بعدی؛

(۴) ارائه گزارش فعالیت­‌هایی که مجمع از تاریخ جلسه قبلی رؤسای هیأت‌ها تقبل نموده است به جلسه رؤسای هیأت‌ها؛

(۵) نگهداری سوابق مجمع؛

(۶) تهیه و انتشار نشریات مجمع؛

(۷) تهیه و توزیع اسناد برای جلسه رؤسای هیأت‌ها و فراخوان سایر جلسات و رخدادها.

۲ـ جلسه رؤسای هیأت‌ها:

الف) جلسه رؤسای هیأت‌ها رکن عالی مجمع می­‌باشد که بر کلیه فعالیت­‌های آن نظارت دارد. هر عضو اصلی یا عضو وابسته از سازمان مالیاتی خود، کارمند عالی‌رتبه­‌ای را تعیین خواهد نمود که به­‌عنوان رئیس هیأت و به‌عنوان نماینده رسمی در جلسه رؤسای هیأت‌ها فعالیت نماید. اعضای اصلی مجمع، جلسه سالانه رؤسای هیأت‌ها را به‌­طور چرخشی همزمان با میزبانی فراهمایی فنی برگزار خواهند کرد؛

ب) وظایف و مسؤولیت‌­های جلسه رؤسای هیأت‌ها به‌شرح زیر می­‌باشد:

(۱) تصمیم­‌گیری در مورد تأسیس دبیرخانه دائمی، زمانی که کلیه شرایط لازم محقق شود و تعیین کشور عضوی که دبیرخانه دائمی در آن مستقر خواهد شد؛

(۲) انتصاب دبیرکل مجمع به مجرد تأسیس دبیرخانه دائمی و تعیین حق‌الزحمه و سایر ضوابط و شرایط اشتغال دبیرکل و کارکنان وی؛

(۳) اتخاذ تصمیم در مورد درخواست­‌های عضویت در مجمع؛

(۴) بازنگری گزارش­‌های مالی سالانه که توسط دبیرخانه دائمی ارائه شده است؛

(۵) تصویب بودجه سال بعد که توسط دبیرخانه دائمی ارائه شده است و نیز گزارش فعالیت­‌های انجام‌شده در طی سال؛

(۶) اتخاذ تصمیم در مورد میزان حق عضویت سالانه برای اعضای اصلی و اعضای وابسته؛

(۷) انتصاب حسابرس خارجی برای تأیید حساب‌های سالانه مجمع؛

(۸) تعیین کشور میزبان فراهمایی فنی بعدی و جلسه رؤسای هیأت‌ها به طور چرخشی براساس پیشنهادهای ارائه‌شده توسط کشورهای عضو؛

(۹) تعیین تاریخ و عناوین مورد بحث جلسات گروه‌های کاری موازی برای فراهمایی فنی بعدی؛ به هر حال عنوان اول مورد بحث می­‌تواند توسط کشور میزبان انتخاب شود؛

(۱۰) تأیید انتخاب رئیس و مخبر برای هریک از جلسات گروه‌های کاری موازی و دستور جلسه و برنامه فراهمایی فنی.

پ) تصمیمات جلسه رؤسای هیأت‌ها:

(۱) زمانی که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به حداقل نصف کشورهای عضو اصلی حاضر برسد، حدنصاب لازم برقرار خواهد شد؛

(۲) تصمیمات جلسه رؤسای هیأت‌ها معمولاً از طریق اجماع اتخاذ خواهد شد. اگر اجماع حاصل نگردد، تصمیمات براساس رأی اکثریت دوسوم اعضای حاضر در جلسه که رأی می‌­دهند اتخاذ خواهد شد. هر عضو اصلی یک رأی خواهد داشت.

۳ـ دبیرخانه دائمی

الف) تأسیس

دبیرخانه دائمی در زمان و به‌گونه‌­ای که جلسه رؤسای هیأت‌ها ضروری بداند تأسیس خواهد شد. دفتر دبیرخانه دائمی در یکی از کشورهای عضو اصلی دایر خواهد شد و به‌موجب توافق حاصل در جلسه رؤسای هیأت‌ها، دبیرخانه می­‌تواند به هر کشور عضو اصلی دیگری منتقل شود.

ب) دفتر دبیرخانه دائمی

دبیرکل، ریاست دبیرخانه دائمی را به عهده خواهد داشت و رئیس اجرائی مجمع خواهد بود. جلسه رؤسای هیأت‌ها برای دوره­ای سه‌ساله، دبیرکل را از بین اتباع کشورهای عضو اصلی تعیین و منصوب می­‌کند.

پ) وظایف دبیرکل

دبیرکل دارای وظایفی خواهد بود که برای وی تعیین می­‌شود و فعالیت­‌های مجمع را براساس دستورالعمل جلسات رؤسای هیأت‌ها مدیریت خواهد کرد.

وظایف دبیرکل به‌شرح زیر خواهد بود:

(۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسات رؤسای هیأت‌ها؛

(۲) اجرای وظایف فنی و اجرائی مجمع و نیز وظایفی که توسط جلسه رؤسای هیأت‌ها یا رئیس مجمع به وی واگذار شده است؛

(۳) تهیه و توزیع اسناد لازم، و دستورکار جلسه رؤسای هیأت‌ها و هماهنگی با دبیرخانه فراهمایی فنی در کشور میزبان؛

(۴) پیشنهاد بودجه سالانه مجمع به جلسه رؤسای هیأت‌ها برای اتخاذ تصمیم؛

(۵) مدیریت بودجه مجمع تحت نظارت رئیس مجمع و تسلیم گزارش مالی به جلسه رؤسای هیأت‌ها از جمله حساب‌های سالانه حسابرسی‌شده برای سال مورد رسیدگی؛

(۶) گزارش فعالیت­‌های تقبل‌شده توسط مجمع از تاریخ جلسه قبلی به جلسه رؤسای هیأت‌ها؛

(۷) نگهداری سوابق مجمع.

ماده۷ـ تأمین مالی و بودجه

۱ـ تأمین منابع مالی مجمع

منابع مالی مجمع شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) حق عضویت سالانه که میزان آن را جلسه رؤسای هیأت‌ها می­‌تواند در هر زمان تعیین کند. حق عضویت، متعاقب استقرار دبیرخانه دائمی مجمع مقرر می‌گردد؛

ب) کمک‌های داوطلبانه از سوی کشورهای عضو علاوه بر حق عضویت سالانه آن‌ها؛

پ) کمک‌های بلاعوض، یارانه­‌ها، اعانه­‌ها و سایر وجوهی که از سوی هر بنیاد یا کارگزاری‌های بین­المللی یا سایر نهادها و سایر اشکال درآمد مجمع که به‌تصویب جلسات رؤسای هیأت‌ها خواهد رسید.

۲ـ تأمین منابع مالی فراهمایی فنی

کشور میزبان فراهمایی فنی، هزینه­‌های تدارکات داخلی را به‌عهده خواهد گرفت؛ البته، هزینه­‌های بلیط هواپیما و اقامت را کشورهای عضو شرکت­کننده تقبل خواهند کرد. علاوه بر این، کشور میزبان مسؤول امور اجرائی و دبیرخانه­ای نیز خواهد بود.

۳ـ وجوه مالی مجمع منحصراً برای اهداف مجمع به‌کار گرفته خواهد شد.

۴  ـ سال مالی

سال مالی مجمع از اول ژانویه (۱۱ دی ماه) شروع و در ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ماه) پایان می­‌یابد.

۵ ـ نگهداری وجوه مالی و بودجه

الف ـ جلسه رؤسای هیأت‌ها در بانکی که ممکن است مجمع تعیین نماید حساب بانکی به نام مجمع افتتاح و نگهداری خواهد کرد و تمام وجوه مالی مجمع را به آن حساب واریز خواهد نمود یا همان وجه را نزد یک بانکدار به سپرده خواهد گذاشت.

 ب ـ جلسه رؤسای هیأت‌ها، برای عملیات حساب‌های بانکی مجمع و نگهداری آن، شخص (اشخاص) مجاز را تعیین خواهد کرد.

۶ ـ هزینه نمودن وجوه مالی

 دبیرخانه دائمی، بدون تصویب مکتوب قبلی جلسه رؤسای هیأت‌ها، مجاز نخواهد بود قراردادی را منعقد نماید که متضمن هزینه نمودن وجوه مجمع به‌غیر از هزینه­‌های مجاز باشد.

ماده۸ ـ اصلاحات

هر عضو اصلی، می­‌تواند اصلاحاتی را نسبت به اساسنامه مجمع، با آگاه‌نمودن رئیس برای ارائه آن به جلسه رؤسای هیأت‌ها جهت اخذ تصمیم پیشنهاد نماید.

ماده۹ـ انحلال

مجمع برای دوره­‌ای نامحدود استمرار خواهد داشت. با وجود این، مجمع ممکن است به‌موجب قطعنامه مصوب جلسه فوق­‌العاده رؤسای هیأت‌ها منحل شود.

ماده۱۰ـ حل و فصل اختلاف‌ها

هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای اساسنامه توسط جلسه رؤسای هیأت‌ها حل و فصل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و سه تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذرماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی