مهدی خسروی سلیم

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

دانش‌آموخته ی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق (گرایش جزا و جرمشناسی) دانشگاه تهران

دانشجوی سال آخر دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)