تاریخ نظریه : 1398/05/28
شماره نظریه: 7/97/2918

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد مرتبط بعدی، صدور گواهی عدم امکان سازش فرع بر وجود اختلاف و قصد جدایی زوجین یا خواهان است؛ بنابراین در فرض سؤال که بر اساس اظهارات زوجین برای دادگاه احراز شده است که زوجین با یکدیگر اختلافی نداشته و قصد جدایی ندارند و هدف آنان طلاق صوری به منظور استفاده از برخی مزایای پیش­بینی شده برای همسر مطلقه است، به نظر می­رسد به لحاظ انتفاء اختلاف، ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده وفق ماده 25 یاد شده و در نهایت صدور گواهی عدم امکان سازش، منتفی است.